Yhdistyksen säännöt

1. Seuran nimi ja kotipaikka

Seuran nimi on FLS-keila ry ja sen kotipaikka on Forssa

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää keilailuharrastusta ja toimia vastaanottoseurana uusille harrastajille sekä niille, jotka eivät ole olleet rekisteröityinä vähintään kahteen keilakauteen. He voivat rekisteröityä seuraan Forssan, Loimaan ja Someron keilahallien alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsentilaisuuksia ja koulutusta, sekä välittää jäsenilleen jäsenetuja ja -palveluita.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen kahdeksi (2) vuodeksi valitsema hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavailla kerroilla vuoron mukaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimintakausi on keilakausi heinäkuun 1 päivästä kesäkuun 30 päivään.

5. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Tilikausi

Seuran tilikausi on yksi vuosi 1.7.-30.6.

7. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa. ja varatoiminnantarkastaja.

8. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostise tai Forssan, Loimaan ja Someron keilahalleissa oleville ilmoitustauluille kiinnitettynä ilmoituksena.

9. Varojen käyttö seuran purkautuessa

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituken edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.